Szukaj artykułów
Od Do

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 41

123

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Działania ratowniczo - gaśnicze w październiku 2021 DARIUSZ LEONOWICZ 2021-11-03 zobacz
2 Wynik zakończonego postępowania kwalifikacyjjnego do służby DARIUSZ LEONOWICZ 2021-10-27 zobacz
3 Nabór do służby ogłoszony w dniu 15.03.2021 DARIUSZ LEONOWICZ 2021-10-20 zobacz
4 Raport o stanie dostępności DARIUSZ LEONOWICZ 2021-10-04 zobacz
5 Działania ratowniczo - gaśnicze we wrześniu 2021 DARIUSZ LEONOWICZ 2021-10-04 zobacz
6 Działania ratowniczo - gaśnicze w sierpniu 2021 DARIUSZ LEONOWICZ 2021-09-01 zobacz
7 Działania ratowniczo - gaśnicze w lipcu 2021 DARIUSZ LEONOWICZ 2021-08-02 zobacz
8 Działania ratowniczo - gaśnicze w czerwcu 2021 DARIUSZ LEONOWICZ 2021-07-02 zobacz
9 Działania ratowniczo - gaśnicze w maju 2021 DARIUSZ LEONOWICZ 2021-06-01 zobacz
10 Sprawozdania finansowe za 2020 r. DARIUSZ LEONOWICZ 2021-05-10 zobacz
11 Działania ratowniczo - gaśnicze w marcu 2021 DARIUSZ LEONOWICZ 2021-05-04 zobacz
12 Działania ratowniczo - gaśnicze w kwietniu 2021 DARIUSZ LEONOWICZ 2021-05-04 zobacz
13 Działania ratowniczo - gaśnicze w lutym 2021 DARIUSZ LEONOWICZ 2021-03-01 zobacz
14 Działania ratowniczo - gaśnicze w styczniu 2021 roku DARIUSZ LEONOWICZ 2021-02-01 zobacz
15 Działania ratowniczo - gaśnicze w grudniu 2020 DARIUSZ LEONOWICZ 2021-01-04 zobacz
16 Zapytanie ofertowe na dostawę oleju opałowego lekkiego DARIUSZ LEONOWICZ 2020-12-09 zobacz
17 Klauzula informacyjna - obsługa działań ratowniczo - gaśniczych DARIUSZ LEONOWICZ 2020-10-14 zobacz
18 Kaluzula informacyjna związana z COVID -19 DARIUSZ LEONOWICZ 2020-10-01 zobacz
19 Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny DARIUSZ LEONOWICZ 2019-04-08 zobacz
20 Klauzula informacyjna - narady, konferencje, uroczystości DARIUSZ LEONOWICZ 2019-02-06 zobacz
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się