Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
"Zakup samochodu SLKw (lekki samochód kwatermistrzowski) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach”.  
Przedmiot zamówienia
Zakup samochodu SLKw (lekki samochód kwatermistrzowski) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach”.  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
tryb podstawowy bez negocjacji  
Wadium
0,00 PLN  
Wartość zamówienia
0,00 PLN  
Ogłaszający
Komendant Powiatowy PSP w Sejnach  
Województwo
PODLASKIE  
Powiat
sejneński  
Miasto
Sejny  
Ulica
ul. Strażacka  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2021-09-15  
Data publikacji do
2021-12-31  
Termin składania ofert
2021-09-24 10:00  
Numer zgłoszenia
2021/BZP 00180975/01  

Informacje w załączeniu.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 68,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 - ...za oferty.pdf 125,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 - Wymagania.pdf 306,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 - ...wykonawcy.pdf 116,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 - ...ór umowy.pdf 216,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SWZ KP PSP Sejny-sig.pdf 581,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o uniew...ępowania.pdf 41,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o uniewa...ępowania.pdf 404,18 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się